Tag Archives: linkedin

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten

Golden circleMensen helpen vinden wat ze echt willen weten. De connectie bieden naar informatie die mensen echt nodig hebben. Daar word ik blij van.

Ik beschik over een grote politieke sensitiviteit, ben accuraat, bedreven in social media, dienstbaar en betrokken. Ik kan zo de verbindende schakel zijn en een belangrijke meerwaarde vormen voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals. Met mijn kennis, ervaring en passie ben ik vooral in het (semi)publieke terrein breed inzetbaar.

Hoe kan ik u helpen?

Zie voor een cv mijn Linkedin-profiel.

Waarom

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten. De connectie bieden naar informatie die mensen echt nodig hebben. Daar word ik blij van. Daar kom ik mijn bed voor uit.

Waarom deze pitch? Per eind 2017 loopt mijn tijdelijke aanstelling bij de WRR af. Daarom ben ik op zoek naar een baan waar ik mijn talenten kan gebruiken.

Betrokken zijn bij een project, daar een bijdrage aan leveren. Daar krijg ik energie van. Betrokken bij de stad, als raadslid. Betrokken bij de werkgever, als OR-lid. Ik wil meewerken met een organisatie die bijdraagt aan het publieke belang.  Mijn achtergrond, ervaring en maatschappelijk bewustzijn stel ik graag ten dienste aan anderen.

Een voorbeeld voor mij is de dienstverlening die ik bij het Nederlands instituut voor oorlogsdocumentatie tijdens mijn studie geschiedenis heb ervaren. Ik bestudeerde daar Duitse bronnen over de stemming onder Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe de medewerkers van de studiezaal een vraag oppikken, daar de eigen expertise aan toevoegen, zoeken en leren inspireert mij in mijn dagelijkse taakopvatting.

Hoe: vragen stellen

De manier waarop ik mensen help te vinden wat ze echt willen weten is door te luisteren, door te vragen en vragen te stellen om de wat-wil-je-echt-weten vraag te beantwoorden.

Om mensen te helpen vinden wat ze echt willen weten is de vraag scherp krijgen cruciaal. Tijdens mijn studie was dat het meest uitdagende onderdeel van onderzoek. Wat wil je echt weten? Welke periode, waar, wanneer, waarom? Was de vraag eenmaal duidelijk dan leidde die tot vervolgstappen in het onderzoek.

Hoe: Embedded librarian

Niet alleen is de vraag scherp krijgen belangrijk, ook de achterliggende gedachte. Om te vinden is het nodig te weten waarom de vraag wordt gesteld. Voor mijzelf zie ik een rol als ’embedded librarian’. Dat wil zeggen als een medewerker die niet alleen vragen van binnenlopende collega’s beantwoordt, maar ook direct betrokken is bij projecten. Daardoor kan ik pro-actief inspelen op de vragen uit een projectgroep en mijn nieuwsantenne afgestemd houden op het juiste radiokanaal. Door mee te draaien met een project ontwikkel ik een bronnenbestand waar de projectgroep tijdens de schrijffase, bij de landing en bij de doorwerking van een project profijt van heeft.

Hoe: Big Data

Met systemen als Nexis, Lexis Nexis Newsdesk, Coosto en Google Analytics kan ik helpen vinden wat mensen echt willen weten. Ook heb ik ervaring met HippoCMS en webredactie.  Tijdens een onderzoek blijf ik graag in contact met de opdrachtgever om bij te sturen als dat nodig is. Gevraagd en ongevraagd lever ik informatie voor een project. Nice to know en need to know.

Wat: WRR

Als informatiespecialist bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draag ik zorg voor een professionele informatievoorziening voor adviezen, studies en online publicaties. Ik beheer de wetenschappelijke bibliotheek (digitaal en analoog) en diverse ondersteunende programma’s en systemen. Ik adviseer en ondersteun de onderzoeksteams, wetenschappelijke stafmedewerkers en de raadsleden. Voor collega’s lever ik maatwerk of het nu gaat om doorwerking van rapporten, het controleren van een literatuurlijst of het opstellen van startdossiers voor onderzoeken of bezoeken.

Wat: Externe evaluatie

Voor de WRR heb ik de externe evaluatie over de periode 2013-2017 voorbereid. Hiervoor heb ik gepeild wat nodig is al laverend tussen verschillende belangen en wensen. Die wensen en gegevens heb ik vertaald naar een overzicht dat de doorwerking van rapporten laat zien. Mijn omgevingsbewustzijn en nieuwsgierigheid staan me hierbij ten dienste. Met de processen en procedures in parlement en raad kan ik lezen en schrijven, zowel van ‘binnen’ als van ‘buiten’.

Wat: E-Docs

Naast bovenstaande ben ik verantwoordelijk voor het invoeren van het document management systeem (E-Docs) bij de WRR. Ik vertaal de wensen van de medewerkers naar de technische mogelijkheden, ik verricht missiewerk en ik bewaak de voortgang van het project. Hiertoe sta ik in nauw contact met het projectteam van AZ.

Zo kan ik de verbindende schakel zijn en een belangrijke meerwaarde vormen voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals.

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten. Daar word ik blij van. Ik bied graag de connectie naar informatie die u echt nodig hebt.

Hoe kan ik u helpen?

 

kiss keep it simple stupid

Social media image sizes cheatsheet

Onderstaande infographic is handig bij het plaatsen van foto’s op verschillende social media:

 

—->

2016 Social Media Image Sizes Cheat Sheet

”2016

MakeAWebsiteHub.com

Tot zover de radiostilte

#zoektwerk Informatiemedewerker

Deze nieuwsgierige historicus met politieke antenne en ervaring in Den Haag wil voor u per direct als informatiemedewerker aan het werk.

Ik beschik over een grote politieke sensitiviteit, ben accuraat, bedreven in social media, dienstbaar en betrokken. Ik kan zo de verbindende schakel zijn en een belangrijke meerwaarde vormen voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals.

Mijn specialiteit is het signaleren, duiden en rapporteren van informatie waarbij ik iemand kan helpen te vinden wat hij zoekt. Inhoudelijk en procesmatig. Ideeën lever ik erbij. Mijn talenten wil ik gebruiken voor een hoger doel dan alleen geld verdienen. Goede taalbeheersing en penvoering.

Tijdens mijn geschiedenisopleiding in Leiden was de juiste vraag formuleren het lastigste van het hele onderzoek. Was de vraag eenmaal duidelijk, dan volgde het eureka moment bijna vanzelf.

Zoals eerder beschreven is meewerken voor mij een levenshouding.

Met mijn kennis, ervaring en passie ben ik voor u breed inzetbaar.

Deze branches hebben mijn bijzondere aandacht:
– online nieuwsorganisaties en webredactie;
– belangenverenigingen of patiëntenorganisaties;
– wetenschappelijke organisaties;
– parlementaire organisaties op gemeentelijk, provinciaal, landelijk, internationaal niveau.

Zie verder LinkedIn

MEE denken, MEE helpen, MEE werken

Na enkele posts over hobbies zoals fotograferen en treinreizen terug naar de orde van de dag en de oorspronkelijke doelstelling van deze website: werk zoeken en vaardigheden verbeteren. Daarom hierbij een update van de afgelopen maanden en mijn positieve ervaringen bij MEE Nederland.

MEE denken

In februari kreeg ik een telefoontje  van Jan de Vries of  ik beschikbaar was voor een tijdelijke klus bij MEE Nederland.  Tegen het einde van februari was mijn werk voor de griffie van de gemeenteraad van Oegstgeest klaar en werd dat afgesloten met een aanbeveling van Fred Kromhout, de griffier. De timing kon dus niet beter. Na een gesprek op kantoor in Utrecht aan de Maliebaan trad ik daar voor drie dagen in de week in dienst als Informatiemedewerker.

MEEhelpen

MEE biedt ondersteuning voor mensen met een beperking. De MEE organisaties in het land bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE Nederland is de koepelorganisatie.

Ondersteuning van cliënten is nu harder nodig dan ooit. Immers, per 1 januari zijn veel taken overgegaan naar gemeenten. Er wordt verwacht van ouderen dat zij langer zelfstandig blijven wonen en ook dat wordt geregeld door de gemeente.

Het programma ZEMBLA stond op 1 april 2015 in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. De hulp die MEE kan bieden kwam hierbij uitgebreid aan bod. Dordrecht.net berichtte ook over de uitzending na een tip van een voormalig redacteur.

Cliënten met een persoonsgebonden budget zijn vanaf 1 januari aangewezen op de sociale verzekeringsbank voor de uitbetaling. Een blik op de website van PerSaldo  laat zien dat daar ruimte is voor verbetering.

 

MEEwerken 

Meewerken in een organisatie met zo een positieve doelstelling is een voorrecht.

De kleine bijdrage die ik kan leveren bestaat uit het signaleren van ontwikkelingen in de omgeving van MEE. Dus de politieke agenda in het oog houden, debatten volgen, brieven van de Kamer en regering scannen op politieke relevantie voor onze werkzaamheden. Het duiden en vervolgens vertalen van deze informatie voor onze leden is onderdeel van de communicatiewerkzaamheden. Deze berichten worden in overleg met beleidsmedewerkers en communicatie op het intranet en internet geplaatst.

De debatten over de decentralisatie van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de decentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget heb ik dan ook op de voet gevolgd.

Helaas loopt mijn contract per 15 juli af en ben ik dus per die datum beschikbaar mee te werken met uw organisatie. Voor meer informatie over mijn verdere vaardigheden als medewerker verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel.

LinkedIn-profiel van Frank van Dijk weergeven Profiel van Frank van Dijk weergeven

drs. F.W. van Dijk

Werk gezocht!

 Drs. Frank W. van Dijk visitekaart

Mijn naam is Frank van Dijk, historicus en informatiespecialist.

Per 1 januari 2014 op zoek naar een nieuwe baan en uitdaging.

Momenteel ben ik stagair online media bij bezichtig.nu. Leerdoelen zijn onder andere webredactie en beheer, optimaliseren van zoekresultaten, mijn nieuwsgierigheid, leergierigheid en schrijfvaardigheid oefenen en verbeteren in een digitale omgeving. Dit blog hoort ook bij die ontwikkeling.

Mijn specialiteit is het registreren, rapporteren en duiden van informatie waarbij ik iemand kan helpen te vinden wat hij zoekt. Inhoudelijk en procesmatig. Ideeën lever ik erbij. Goede taalbeheersing en penvoering. Zien is niet mijn sterkste kant, maar luisteren kan ik als de beste.

Interessegebieden
Deze branches hebben mijn bijzondere aandacht:

 • online nieuwsorganisaties en webbeheer en -redactie
 • belangenvereniging of patiëntenorganisatie; (Spierziekten Nederland, NPCF)
 • (belangen) organisatie op het gebied van de fysieke omgeving en infrastructuur;
 • wetenschappelijke organisaties (NIOD, WRR, KB, Nationaal Archief, Universiteit Leiden);
 • museum, archief, griffie, secretaris;
 • parlementaire organisatie op gemeentelijk,provinciaal, landelijk, Europees of internationaal niveau.

Mogelijke functies: documentalist, informatiespecialist, secretaris, griffier, voorlichter, functioneel beheerder, redacteur online media, webredacteur, content manager.

Contactgegevens:

W nl.linkedin.com/in/fwdijk/
W www.fwvandijk.nl
E info@fwvandijk.nl

Competenties
Mijn specialiteit is het registreren, rapporteren en duiden van informatie. Zowel inhoudelijk als procesmatig kan ik  iemand helpen te vinden wat hij zoekt. Mijn achtergrond, ervaring en maatschappelijk bewustzijn stel ik graag ten dienste aan anderen. Ik kan mij zowel in het Nederlands als in het Engels goed uiten.

Loopbaan

 • 7-1-2014 – heden Stagair online media (onbetaald) Bezichtig.nu, Papendrecht
 • 2009 – 1-1-2014  Informatiespecialist Dröge & van Drimmelen corporate communication & public affairs, Den Haag
 • 2007 – 2009  Fractiemedewerker CDA fractie Tweede Kamer, algemene diensto.a. bij  mw.drs. W.R.C. Sterk en mr.drs.J.M. de Vries
 • 2007  Persoonlijk medewerker M.C. Haverkamp CDA-Tweede Kamer, Den Haag
 • 2002 – 2006  Persoonlijk medewerker prof. dr. J.J. van Dijk CDA-Tweede Kamer, Den Haag
 • 1996 – 2002  Diverse bijbanen

Relevante werkervaring  

 • Leerstage (onbetaald) bij Bezichtig.nu, waar o.a. de Digisteden Dordrecht.net, Papendrecht.net, Zwijndrecht.net, Ambacht.net, Sliedrecht.net worden gebouwd, beheerd en journalistiek voorzien van content. Leerdoelen zijn onder andere webredactie en beheer, optimaliseren van zoekresultaten, mijn nieuwsgierigheid, leergierigheid en schrijfvaardigheid oefenen en verbeteren in een digitale omgeving.
 • Bij Dröge & van Drimmelen was ik verantwoordelijk voor de politieke- en mediamonitoring.  Voor deze werkzaamheden richtte ik mij zich in het bijzonder op het informatiemedium Haagse Kennis, waarmee Dröge & van Drimmelen voor opdrachtgevers gericht publiceert. Met dit medium werkte ik onder andere voor Achmea, Google en de Brancheorganisatie Kinderopvang.
 • Voor de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA)  heb ik een kennisbank opgezet, waarin voor professionals op het terrein van public affairs relevante literatuur is te vinden.
 • Met de processen en procedures in het parlement heb ik veel ervaring, zowel van ‘binnen’ als van buiten’.
 • Tijdens mijn raadlidmaatschap in Leiden heb ik ervaring opgedaan met het politieke handwerk.

Opleiding    

 • 2011  Timemanagement – ICM opleidingen
 • 2010  Training rapporteren – ICM opleidingen
 • 2006  Meeloopstage bij CDA (EVP) –  Europees Parlement
 • 2005 – 2006  Communiceren met Resultaat –  Houthoff Training & Coaching
 • 2003 – 2004    Europa-seminar – CDA Steenkampinstituut
 • 2003  Hoorcollegecyclus Christelijk-Sociaal denken – Vrije Universiteit
 • 2002  Telecursus persoonlijk medewerkers – CDA-fractiebureau
 • 1997 – 2002  Geschiedenis (doctoraal) – Universiteit Leiden Onderwerp eindscriptie: De stemming onder de Nederlanders in de periode augustus 1942 – januari 1945, zoals weergegeven in verslagen van de Duitse Wehrmacht. Begeleider: dr. B.E. van der Boom.
 • 2000 –  2001   Politieke wetenschap (propedeuse) – Universiteit Leiden In de doctoraalfase met succes afgerond: Strategische studies. Keuzevak: De effectiviteit van vredesoperaties, in het bijzonder in Bosnië. Begeleider: prof. dr. R. de Wijk.
 • 1990 – 1997  Gymnasium – Johan de Witt,  Dordrecht

Nevenactiviteiten    

 • 2013 – heden   Lid campagneteam CDA Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Programmavergelijking, digitale campagne, mediawatch
 • 2009 – 2013    Lid Beroepsvereniging Voor Public Affairs
 • 2008 – 2010    Raadslid CDA-fractie Leiden Portefeuille Bestuur en Leefbaarheid
 • 2007 – 2008    Duo-raadslid CDA-fractie Leiden Portefeuille Onderwijs en Samenleving
 • 2006 – 2010    Lid Commissie Buitenland CDA Zuid-Holland
 • 2006 – heden   Vrijwilliger campagne CDA Leiden
 • 2006 – 2007    Bestuurslid CDA-afdeling Leiden
 • 2006 – 2008    Lid pr-commissie Leidse Studenten Ekklesia
 • 2004 – 2010    Lid CDA-dertigersgroep Rotterdam en Leiden
 • 1999 – 2001    Quaestor studentendispuut 9×7, Leiden
 • 1997 – 2005    Actief lid studentendispuut 9×7, Leiden
 • 1997 – 2004    Actief lid studentenvereniging SSR-Leiden, Leiden
 • 1996 – 2004    Lid en deelnemer Taizé-Karmelgroep, Dordrecht

Referenties    
Desgevraagd beschikbaar.
Google

Solar system with from left to right Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune (Pluto)

The Internet ticker

A mindblowing graphic representation of the real time internet data explosion.

Click the animation to open the full version (via http://pennystocks.la).