Tag Archives: dordrecht

Spoorkaart Nederland

Treinleven in Nederland

Spoorkaart Nederland In vervolg op de post over Randstadrail een overzicht met trajecten die ik in mijn treinleven in Nederland op de gevoelige plaat (chip?) heb vastgelegd. De trajectkaartjes zijn afkomstig van Wikipedia bij gebrek aan een beter alternatief.

Zo turvend kom ik op maar een paar plekken waar ik nog niet langs ben gekomen met de trein:

Delfzijl, Stavoren, Emmen, Tiel, Rhenen, Valkenburg, Enkhuizen.

Van een aantal trajecten heb ik opnames gemaakt. De beelden geven de ‘werkelijkheid’ scherper en met meer detail weer dan dat ik deze ‘zie’, verwerk en interpreteer.  Ook een goede test van de camera trouwens. De opname vanuit de Thalys maakte ik met een 5 megapixel digitale camera. Alle andere opnamen met mobiele telefoons. De techniek staat voor niets.

Als ik door mijn slechte zicht geen auto kan rijden kan ik maar beter genieten van het alternatief. En dat is niet slecht.

Continue reading

Herdenking Charlie Hebdo Dordrecht

Ook in Dordrecht werd donderdag stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Dordrecht.net deed verslag:

DORDRECHT – Ongeveer 200 Dordtenaren kwamen vanavond in het Stadhuis op de Groenmarkt bijeen om hun afschuw te laten blijken over de terreurdaad die in Parijs heeft plaats gevonden.

Burgemeester Arno Brok was er van onder de indruk dat zoveel mensen, autochtonen en allochtonen, ouderen en jongeren, op korte termijn, aan de oproep voor de bijeenkomst gehoor hadden gegeven. Na een minuut stilte in acht genomen te hebben, benadrukte hij het belang van artikel 1 van de Grondwet; het gelijkheidsprincipe. “Sexuele geaardheid, ras of religie mogen nooit tot verdeeldheid en ongelijke behandeling leiden. Het is juist de pluriformiteit van onze samenleving die ons, van oudsher, krachtig heeft gemaakt. Terreur mag en kan die verbondenheid nooit teniet doen.”

De burgemeester noemde ook het belang van verscheidenheid, want afgedwongen eenheid is los zand. Hij riep in herinnering dat ook tijdens de Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Dordrecht is gekozen voor vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst.

Continue reading

Vaardigheden

Frank van DijkDrs. Frank W. van Dijk
M 06-48374678
E frankwvandijk@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fwdijk 

Leiden,  30 december 2014

Betreft: Vaardigheden

Lectori Salutem,

Laat mij de vrijheid nemen  via mijn website een overzicht te geven van mijn relevante werkervaring en vaardigheden.

Momenteel werk ik als Programmeur RIS/BIS voor de Gemeente Oegstgeest. Daarover later meer.

Opleiding
In 2002 ben ik aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in Geschiedenis. In de zijlijn heb ik bij Sociale Wetenschappen ook nog de propedeuse Politieke Wetenschap voltooid. De kwaliteit van de opleiding Geschiedenis, de aantrekkelijke context en, niet in de laatste plaats, het facilitair niveau, zijn mij bijgebleven. Mijn eindscriptie is begeleid en beoordeeld door dr. Bart van der Boom. Zoals zo vaak met alumni uit mijn richting heb ik geen betrekking gevonden in het vak Geschiedenis.

Persoonlijk medewerker
Ik ben gedurende acht jaar gaan werken voor de CDA Tweede Kamerfractie in Den Haag. Tijdens deze periode heb ik mijn onderzoeksvaardigheden en organisatietalent ontwikkeld en aangescherpt. Ook mijn nieuwsgierigheid, politieke sensitiviteit en analytisch vermogen – vertaald naar concrete activiteiten – heb ik in deze periode kunnen ontwikkelen. Met de parlementaire procedures kan ik dan ook lezen, schrijven en spelen.

Informatiespecialist
Doordat ik mij steeds meer in de onderzoeksrichting bewoog, ben in 2009 gevraagd om te gaan werken voor Dröge en van Drimmelen, een Haags bureau voor corporate communication en public affairs. Ik was daar tot 2014 informatiespecialist, wat onder meer inhield dat ik een extra paar ogen en oren voor het bureau was. Goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen, meedenken met klanten en collega’s en nieuws en vergaderingen op de voet volgen – het waren zo’n beetje mijn kernactiviteiten én -kwaliteiten. Voor klanten beheerde ik de website Haagse kennis. Dat betekende een dagelijkse nieuwsbrief en een eigen website met relevante kamerstukken, onder mijn redactie. Een resultaatgerichte, behulpzame, betrokken, proactieve en klantgerichte opstelling was de drijfveer van mijn handelen.

Gemeenteraadslid in Leiden
Tijdens mijn raadslidmaatschap voor het CDA in Leiden van 2007 tot 2010 trad ik regelmatig op als secretaris bij fractievergaderingen. In de commissie Bestuur en Leefbaarheid maakten mijn duo en ik ons sterk voor een hele, schone en veilige stad. Het verzorgen van vergaderverslagen – met een accent op politieke duiding, planning en control – is mij vertrouwd. Optreden in coalitie – met numeriek voordeel – en oppositie – met ongebonden handen – was dagelijkse kost.

Redacteur Online media
Dit jaar heb ik bij Bezichtig.nu in Papendrecht ervaring opgedaan met het beheren van de websites Dordrecht.net, Papendrecht.net en andere. Ook verdiepte ik mij in de optimalisatie van zoekmachines en het schrijven en herkennen van nieuws op regionaal niveau. Hierbij heb ik verslag gedaan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Dordrecht. Ik ben bekend met verschillende CMS-systemen zoals WordPress en de werking van Google Analytics, html en de principes van SEO.

Programmeur RIS/BIS
Momenteel werk ik als programmeur RIS/BIS voor de Gemeente Oegstgeest, meer in het bijzonder de Griffie van de Gemeenteraad. Mijn taak is het beheren, optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker maken van de interne en externe website van de Raad. Dit doe ik met behulp van het cms SIMsite en de dms systemen SIMbri en Decos. Goed luisteren en technische zaken vertalen naar de gebruiker en opdrachtgever hoort daar uiteraard bij.

Met deze vaardigheden en brede interesse, hoge sensitiviteit, nieuwsgierigheid en een klantgerichte opstelling lever ik een goede bijdrage aan uw organisatie.

Hoogachtend,

Frank van Dijk