Tag Archives: Dordrecht.net

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten

Golden circleMensen helpen vinden wat ze echt willen weten. De connectie bieden naar informatie die mensen echt nodig hebben. Daar word ik blij van.

Ik beschik over een grote politieke sensitiviteit, ben accuraat, bedreven in social media, dienstbaar en betrokken. Ik kan zo de verbindende schakel zijn en een belangrijke meerwaarde vormen voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals. Met mijn kennis, ervaring en passie ben ik vooral in het (semi)publieke terrein breed inzetbaar.

Hoe kan ik u helpen?

Zie voor een cv mijn Linkedin-profiel.

Waarom

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten. De connectie bieden naar informatie die mensen echt nodig hebben. Daar word ik blij van. Daar kom ik mijn bed voor uit.

Waarom deze pitch? Per eind 2017 loopt mijn tijdelijke aanstelling bij de WRR af. Daarom ben ik op zoek naar een baan waar ik mijn talenten kan gebruiken.

Betrokken zijn bij een project, daar een bijdrage aan leveren. Daar krijg ik energie van. Betrokken bij de stad, als raadslid. Betrokken bij de werkgever, als OR-lid. Ik wil meewerken met een organisatie die bijdraagt aan het publieke belang.  Mijn achtergrond, ervaring en maatschappelijk bewustzijn stel ik graag ten dienste aan anderen.

Een voorbeeld voor mij is de dienstverlening die ik bij het Nederlands instituut voor oorlogsdocumentatie tijdens mijn studie geschiedenis heb ervaren. Ik bestudeerde daar Duitse bronnen over de stemming onder Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe de medewerkers van de studiezaal een vraag oppikken, daar de eigen expertise aan toevoegen, zoeken en leren inspireert mij in mijn dagelijkse taakopvatting.

Hoe: vragen stellen

De manier waarop ik mensen help te vinden wat ze echt willen weten is door te luisteren, door te vragen en vragen te stellen om de wat-wil-je-echt-weten vraag te beantwoorden.

Om mensen te helpen vinden wat ze echt willen weten is de vraag scherp krijgen cruciaal. Tijdens mijn studie was dat het meest uitdagende onderdeel van onderzoek. Wat wil je echt weten? Welke periode, waar, wanneer, waarom? Was de vraag eenmaal duidelijk dan leidde die tot vervolgstappen in het onderzoek.

Hoe: Embedded librarian

Niet alleen is de vraag scherp krijgen belangrijk, ook de achterliggende gedachte. Om te vinden is het nodig te weten waarom de vraag wordt gesteld. Voor mijzelf zie ik een rol als ’embedded librarian’. Dat wil zeggen als een medewerker die niet alleen vragen van binnenlopende collega’s beantwoordt, maar ook direct betrokken is bij projecten. Daardoor kan ik pro-actief inspelen op de vragen uit een projectgroep en mijn nieuwsantenne afgestemd houden op het juiste radiokanaal. Door mee te draaien met een project ontwikkel ik een bronnenbestand waar de projectgroep tijdens de schrijffase, bij de landing en bij de doorwerking van een project profijt van heeft.

Hoe: Big Data

Met systemen als Nexis, Lexis Nexis Newsdesk, Coosto en Google Analytics kan ik helpen vinden wat mensen echt willen weten. Ook heb ik ervaring met HippoCMS en webredactie.  Tijdens een onderzoek blijf ik graag in contact met de opdrachtgever om bij te sturen als dat nodig is. Gevraagd en ongevraagd lever ik informatie voor een project. Nice to know en need to know.

Wat: WRR

Als informatiespecialist bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draag ik zorg voor een professionele informatievoorziening voor adviezen, studies en online publicaties. Ik beheer de wetenschappelijke bibliotheek (digitaal en analoog) en diverse ondersteunende programma’s en systemen. Ik adviseer en ondersteun de onderzoeksteams, wetenschappelijke stafmedewerkers en de raadsleden. Voor collega’s lever ik maatwerk of het nu gaat om doorwerking van rapporten, het controleren van een literatuurlijst of het opstellen van startdossiers voor onderzoeken of bezoeken.

Wat: Externe evaluatie

Voor de WRR heb ik de externe evaluatie over de periode 2013-2017 voorbereid. Hiervoor heb ik gepeild wat nodig is al laverend tussen verschillende belangen en wensen. Die wensen en gegevens heb ik vertaald naar een overzicht dat de doorwerking van rapporten laat zien. Mijn omgevingsbewustzijn en nieuwsgierigheid staan me hierbij ten dienste. Met de processen en procedures in parlement en raad kan ik lezen en schrijven, zowel van ‘binnen’ als van ‘buiten’.

Wat: E-Docs

Naast bovenstaande ben ik verantwoordelijk voor het invoeren van het document management systeem (E-Docs) bij de WRR. Ik vertaal de wensen van de medewerkers naar de technische mogelijkheden, ik verricht missiewerk en ik bewaak de voortgang van het project. Hiertoe sta ik in nauw contact met het projectteam van AZ.

Zo kan ik de verbindende schakel zijn en een belangrijke meerwaarde vormen voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals.

Mensen helpen vinden wat ze echt willen weten. Daar word ik blij van. Ik bied graag de connectie naar informatie die u echt nodig hebt.

Hoe kan ik u helpen?

 

MEE denken, MEE helpen, MEE werken

Na enkele posts over hobbies zoals fotograferen en treinreizen terug naar de orde van de dag en de oorspronkelijke doelstelling van deze website: werk zoeken en vaardigheden verbeteren. Daarom hierbij een update van de afgelopen maanden en mijn positieve ervaringen bij MEE Nederland.

MEE denken

In februari kreeg ik een telefoontje  van Jan de Vries of  ik beschikbaar was voor een tijdelijke klus bij MEE Nederland.  Tegen het einde van februari was mijn werk voor de griffie van de gemeenteraad van Oegstgeest klaar en werd dat afgesloten met een aanbeveling van Fred Kromhout, de griffier. De timing kon dus niet beter. Na een gesprek op kantoor in Utrecht aan de Maliebaan trad ik daar voor drie dagen in de week in dienst als Informatiemedewerker.

MEEhelpen

MEE biedt ondersteuning voor mensen met een beperking. De MEE organisaties in het land bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE Nederland is de koepelorganisatie.

Ondersteuning van cliënten is nu harder nodig dan ooit. Immers, per 1 januari zijn veel taken overgegaan naar gemeenten. Er wordt verwacht van ouderen dat zij langer zelfstandig blijven wonen en ook dat wordt geregeld door de gemeente.

Het programma ZEMBLA stond op 1 april 2015 in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. De hulp die MEE kan bieden kwam hierbij uitgebreid aan bod. Dordrecht.net berichtte ook over de uitzending na een tip van een voormalig redacteur.

Cliënten met een persoonsgebonden budget zijn vanaf 1 januari aangewezen op de sociale verzekeringsbank voor de uitbetaling. Een blik op de website van PerSaldo  laat zien dat daar ruimte is voor verbetering.

 

MEEwerken 

Meewerken in een organisatie met zo een positieve doelstelling is een voorrecht.

De kleine bijdrage die ik kan leveren bestaat uit het signaleren van ontwikkelingen in de omgeving van MEE. Dus de politieke agenda in het oog houden, debatten volgen, brieven van de Kamer en regering scannen op politieke relevantie voor onze werkzaamheden. Het duiden en vervolgens vertalen van deze informatie voor onze leden is onderdeel van de communicatiewerkzaamheden. Deze berichten worden in overleg met beleidsmedewerkers en communicatie op het intranet en internet geplaatst.

De debatten over de decentralisatie van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de decentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget heb ik dan ook op de voet gevolgd.

Helaas loopt mijn contract per 15 juli af en ben ik dus per die datum beschikbaar mee te werken met uw organisatie. Voor meer informatie over mijn verdere vaardigheden als medewerker verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel.

LinkedIn-profiel van Frank van Dijk weergeven Profiel van Frank van Dijk weergeven

Waar ik mijn bed voor uitkom

Zonsopkomst in Leiden, juli 2014

Zonsopkomst in Leiden, juli 2014

De vraag: Waar kom jij je bed voor uit?” Is interessant. Toen deze mij gesteld werd zette deze me aan het denken. Nieuwsgierigheid, leren, zijn 2 woorden die bij me opkomen. Of een mooie zonsopgang.

Overigens is dit stuk geschreven gedicteerd met Dragon12 en handmatige correctie achteraf.

Het is augustus en dat betekent dat veel mensen of op vakantie zijn of bezig zijn met planning voor het komende (school) jaar. Ik ben nog steeds op zoek naar nieuwe baan.

Baby
En ja voor verzorging van een baby kom ik mijn bed uit. Sinds half juli zijn wij de trotse ouders van Jethro. Een prachtig mannetje. Over hem in een volgende post meer.

Geschiedenis
Het is 2014 en dat betekent dat 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Je kan hier aandacht aan besteed op deze website. Het toegankelijk maken van historische bronnen heeft mijn grote belangstelling zoals valt te zien uit twitterberichten en deze website, Voetnoten. Ik ben nieuwsgierig naar verbanden tussen het heden en het verleden, zonder kennis van het verleden kan je het heden niet begrijpen. En van het heden naar de toekomst: welke gebeurtenissen van nu zijn later “geschiedenis”?

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de stemming in bezet Nederland door middel van dagboeken ook heb ik mijn grootouders de geschiedenisboeken in gekregen door middel van een interview. Aan de bronnen zitten voor en nadelen. Voor mijn doctoraalscriptie heb ik de stemming in bezet Nederland onderzocht vanuit Duits bronnen. Het Duitse leger stuurde maandelijks een rapport naar hogerhand om aan te geven wat de situatie en de stemming in Nederland was. Om zich nuttig te maken, uit bed te blijven en niet naar het Oostfront gestuurd te worden werd op elke slak zout gelegd.

Wiskunde A
In 2000 volgde ik een vak over VN vredesoperaties. De Balkanoorlogen waren toen net achter de rug en de NAVO had ingegrepen in Kosovo. Docent Rob de Wijk liet zijn licht schijnen over de effectiviteit van deze operaties. Bij het tentamen werd ons de vraag voorgelegd: hier is een artikel, u bent medewerker van de minister. Schrijf een memo over mogelijke opties. Soort wiskunde A opdracht dus. Dit bleek mij te liggen: een 9 1/2.

Internationale vraagstukken en internationale politiek heeft zeker mijn belangstelling ook vanuit historisch perspectief.

Aangezien ik in die tijd nog last had van stotteren, telefoneren was doodeng, heb ik bij mijn afstuderen een truc toegepast. Voor ik met mijn referaat begon noemde ik alle woorden waar ik mogelijk over zou kunnen struikelen: Ortskommandantur, Wehrmacht, stimmung etcetera. Dit brak mijn spanning, was gedurfd en zorgde ervoor dat ik met succes kon spreken.  Deze uitdaging ben ik aangegaan en spreken in het openbaar is weliswaar nog niet nog steeds niet mijn grootste hobby maar ik lig niet meer bibberend in mn bed. Hierbij speelt een goede voorbereiding uiteraard mee.

Politiek
Tijdens vele gesprekken met zijn opa trainde ik mij in politieke discussies. De ‘man van het betere bouwjaar’ (1919 (c) Hans Berrevoets) heeft op historisch vlak natuurlijk “De Oorlog” meegemaakt, maar ook “de jaren 70”. Een voorliefde voor discussie en provoceren levert vaak mooie gesprekken op. Hij verslindt kranten en is daardoor heel goed op de hoogte wat er speelt.

Na mijn afstuderen in 2002 en de historische overwinning van het CDA in mei ben ik voor de CDA Tweede Kamerfractie gaan werken. Als persoonlijk medewerker beschouwde ik dit in eerste instantie als stage, op de plek waar geschiedenis geschreven werd. Meedraaien in campagnes, mensen te woord staan bij publieksvoorlichting, een kantoor draaiende houden, agendabeheer en correspondentie voeren.

CIP
Bij het Centraal informatiepunt van de Tweede Kamer is men in staat om op zeer korte termijn vragen te beantwoorden van Kamerleden en medewerkers. Zo kreeg ik binnen een half uur een dossier over verkiezingen in Slowakije die op dat moment politiek interessant waren. In de loop der tijd maakte ik er een sport van om het schip niet nodig te hebben en zelf met antwoorden te komen. Mijn collega’s merkte dat ook en schakelde mij steeds vaker in.

Overigens was onze werkkamer de huidige fractiekamer van D66.

Bij het werk in de Kamer maakte ik mij ook vertrouwd met het wetgevend proces en alle procedures die namen samenhangen. Ook de dynamiek binnen een grote fractie was interessant om te volgen. In deze goede oude tijd van het CDA nog meer dan 40 zetels. Das war einmal.

CDA Leiden
Naast mijn werk in de kamer ben ik mij ook actief gaan inzetten voor het lokale CDA. In dit geval in Leiden in 2007 was ik duoraadslid van Monique van Sandy ik hem beheerde weide de vrije onderwijs en samenleving. Van 2008-2010 was ik samen met Yuri strijdt fijn raadslid de commissie bestuur en leefbaarheid.

Ook hier bleken de discussies binnen de fractie vaak een grotere uitdaging dan de discussies in de Raad, maar dat hoort zo .Daar kom ik mijn bed voor uit. Ik heb mij ingezet voor een veiliger stad en voor een gemeente die er voor de burgers is en niet andersom. Zo presenteerden wij een veiligheidsplan en een kaart met enge plekken. Ook stelde ik vragen over een getekend lijk op straat, weesfietsen en meer in de categorie losliggende stoeptegel. De pers te woord staan hoorde daar uiteraard bij. Vanwege mijn baan bij de Dröge en van Drimmelen besloot ik te stoppen met het raadslidmaatschap kon niets twee dingen voor 100% doen.

Informatiespecialist
bij de Dröge en van Drimmelen was ik als de extra paar ogen en oren van het bureau zeer goed op de hoogte. Van nieuws en wat er speelde en meedenkend met klanten. In de huid kruipen van klanten en met hun ogen kijken is niet hetzelfde als bindend advies geven: zij moeten het zelfdoen. De goede vraag stellen: dat is het moeilijkste onderdeel. Ik kan doorvragen aan de vragensteller (sic) en snel tot de kern van het probleem komen. Ik kan mij dan ook snel inwerken in nieuwe materie.

Haagse Kennis
Voor klanten ontwikkelden wij de dienst Haagse Kennis een eigen werkomgeving waar kamerstukken en de kameragenda op maat gesneden werden gepresenteerd. Met een dagelijkse portie Haagse Kennis in een nieuwsbrief.

Over deze site voerde ik de redactie, wat inhield dat ik grote hoeveelheden informatie moest beoordelen op relevantie voor klanten. Bijkomend voordeel van deze dienst was dat het kantoor altijd goed op de hoogte was van Haagse kennis.

Dordrecht.net
Sinds januari 2014 ben ik op zoek naar een nieuwe baan en loop ik stage bij bezichtig.Nu. Dit bedrijf in Papendrecht beheert de website Dordrecht.net, Sliedrecht.net, Papendrecht.net, Alblasserdam.net, Ambacht.net en Zwijndrecht.net. Door zoekmachine optimalisatie en goede content zijn deze websites de eerst aangewezen bron voor nieuws uit de regio Drechtsteden. Werken met de CMS’s, beheer van foto’s, herschrijven van stukken, webredactie en beoordelen of iets nieuwswaardig is zeer leerzaam!

Voor Dordrecht.net heb ik een liveblog van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bijgehouden. De opening van de tentoonstelling Willem II kunstkoning was ook een goede gelegenheid om als journalist/fotograaf op te treden. Ook maakte ik mij zoekmachine optimalisatie eigen cao rapporten van Quickscans van websites kan ik opstellen.

Hier  kom ik mijn bed voor uit

Logo Tweede Kamer

Dordt net zo onbereikbaar als Hoek van Holland?!

De Drechtsteden hebben een brandbrief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over het dreigende verlies van een intercityverbinding met Dordrecht. Als zeer regelmatig gebruiker van de trein (en geboren en getogen Dordtenaar) kan ik deze actie alleen maar ondersteunen. De intercity schrappen zou betekenen dat Dordrecht verwordt tot een provinciestad, een appendix of backwater van Rotterdam. Net zo onbereikbaar als Hoek van Holland. Dat is gezien het grote achterland en de culturele betekenis van de stad onacceptabel. Continue reading