Monthly Archives: May 2015

MEE denken, MEE helpen, MEE werken

Na enkele posts over hobbies zoals fotograferen en treinreizen terug naar de orde van de dag en de oorspronkelijke doelstelling van deze website: werk zoeken en vaardigheden verbeteren. Daarom hierbij een update van de afgelopen maanden en mijn positieve ervaringen bij MEE Nederland.

MEE denken

In februari kreeg ik een telefoontje  van Jan de Vries of  ik beschikbaar was voor een tijdelijke klus bij MEE Nederland.  Tegen het einde van februari was mijn werk voor de griffie van de gemeenteraad van Oegstgeest klaar en werd dat afgesloten met een aanbeveling van Fred Kromhout, de griffier. De timing kon dus niet beter. Na een gesprek op kantoor in Utrecht aan de Maliebaan trad ik daar voor drie dagen in de week in dienst als Informatiemedewerker.

MEEhelpen

MEE biedt ondersteuning voor mensen met een beperking. De MEE organisaties in het land bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE Nederland is de koepelorganisatie.

Ondersteuning van cliënten is nu harder nodig dan ooit. Immers, per 1 januari zijn veel taken overgegaan naar gemeenten. Er wordt verwacht van ouderen dat zij langer zelfstandig blijven wonen en ook dat wordt geregeld door de gemeente.

Het programma ZEMBLA stond op 1 april 2015 in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. De hulp die MEE kan bieden kwam hierbij uitgebreid aan bod. Dordrecht.net berichtte ook over de uitzending na een tip van een voormalig redacteur.

Cliënten met een persoonsgebonden budget zijn vanaf 1 januari aangewezen op de sociale verzekeringsbank voor de uitbetaling. Een blik op de website van PerSaldo  laat zien dat daar ruimte is voor verbetering.

 

MEEwerken 

Meewerken in een organisatie met zo een positieve doelstelling is een voorrecht.

De kleine bijdrage die ik kan leveren bestaat uit het signaleren van ontwikkelingen in de omgeving van MEE. Dus de politieke agenda in het oog houden, debatten volgen, brieven van de Kamer en regering scannen op politieke relevantie voor onze werkzaamheden. Het duiden en vervolgens vertalen van deze informatie voor onze leden is onderdeel van de communicatiewerkzaamheden. Deze berichten worden in overleg met beleidsmedewerkers en communicatie op het intranet en internet geplaatst.

De debatten over de decentralisatie van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de decentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget heb ik dan ook op de voet gevolgd.

Helaas loopt mijn contract per 15 juli af en ben ik dus per die datum beschikbaar mee te werken met uw organisatie. Voor meer informatie over mijn verdere vaardigheden als medewerker verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel.

LinkedIn-profiel van Frank van Dijk weergeven Profiel van Frank van Dijk weergeven