Monthly Archives: December 2014

Vaardigheden

Frank van DijkDrs. Frank W. van Dijk
M 06-48374678
E frankwvandijk@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fwdijk 

Leiden,  30 december 2014

Betreft: Vaardigheden

Lectori Salutem,

Laat mij de vrijheid nemen  via mijn website een overzicht te geven van mijn relevante werkervaring en vaardigheden.

Momenteel werk ik als Programmeur RIS/BIS voor de Gemeente Oegstgeest. Daarover later meer.

Opleiding
In 2002 ben ik aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in Geschiedenis. In de zijlijn heb ik bij Sociale Wetenschappen ook nog de propedeuse Politieke Wetenschap voltooid. De kwaliteit van de opleiding Geschiedenis, de aantrekkelijke context en, niet in de laatste plaats, het facilitair niveau, zijn mij bijgebleven. Mijn eindscriptie is begeleid en beoordeeld door dr. Bart van der Boom. Zoals zo vaak met alumni uit mijn richting heb ik geen betrekking gevonden in het vak Geschiedenis.

Persoonlijk medewerker
Ik ben gedurende acht jaar gaan werken voor de CDA Tweede Kamerfractie in Den Haag. Tijdens deze periode heb ik mijn onderzoeksvaardigheden en organisatietalent ontwikkeld en aangescherpt. Ook mijn nieuwsgierigheid, politieke sensitiviteit en analytisch vermogen – vertaald naar concrete activiteiten – heb ik in deze periode kunnen ontwikkelen. Met de parlementaire procedures kan ik dan ook lezen, schrijven en spelen.

Informatiespecialist
Doordat ik mij steeds meer in de onderzoeksrichting bewoog, ben in 2009 gevraagd om te gaan werken voor Dröge en van Drimmelen, een Haags bureau voor corporate communication en public affairs. Ik was daar tot 2014 informatiespecialist, wat onder meer inhield dat ik een extra paar ogen en oren voor het bureau was. Goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen, meedenken met klanten en collega’s en nieuws en vergaderingen op de voet volgen – het waren zo’n beetje mijn kernactiviteiten én -kwaliteiten. Voor klanten beheerde ik de website Haagse kennis. Dat betekende een dagelijkse nieuwsbrief en een eigen website met relevante kamerstukken, onder mijn redactie. Een resultaatgerichte, behulpzame, betrokken, proactieve en klantgerichte opstelling was de drijfveer van mijn handelen.

Gemeenteraadslid in Leiden
Tijdens mijn raadslidmaatschap voor het CDA in Leiden van 2007 tot 2010 trad ik regelmatig op als secretaris bij fractievergaderingen. In de commissie Bestuur en Leefbaarheid maakten mijn duo en ik ons sterk voor een hele, schone en veilige stad. Het verzorgen van vergaderverslagen – met een accent op politieke duiding, planning en control – is mij vertrouwd. Optreden in coalitie – met numeriek voordeel – en oppositie – met ongebonden handen – was dagelijkse kost.

Redacteur Online media
Dit jaar heb ik bij Bezichtig.nu in Papendrecht ervaring opgedaan met het beheren van de websites Dordrecht.net, Papendrecht.net en andere. Ook verdiepte ik mij in de optimalisatie van zoekmachines en het schrijven en herkennen van nieuws op regionaal niveau. Hierbij heb ik verslag gedaan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Dordrecht. Ik ben bekend met verschillende CMS-systemen zoals WordPress en de werking van Google Analytics, html en de principes van SEO.

Programmeur RIS/BIS
Momenteel werk ik als programmeur RIS/BIS voor de Gemeente Oegstgeest, meer in het bijzonder de Griffie van de Gemeenteraad. Mijn taak is het beheren, optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker maken van de interne en externe website van de Raad. Dit doe ik met behulp van het cms SIMsite en de dms systemen SIMbri en Decos. Goed luisteren en technische zaken vertalen naar de gebruiker en opdrachtgever hoort daar uiteraard bij.

Met deze vaardigheden en brede interesse, hoge sensitiviteit, nieuwsgierigheid en een klantgerichte opstelling lever ik een goede bijdrage aan uw organisatie.

Hoogachtend,

Frank van Dijk

 

gemeente Oegstgeest

Commissies Gemeenteraad Oegstgeest 4 december 2014

Vandaag zijn er twee commissievergaderingen van de Gemeenteraad Oegstgeest. De Commissie Ruimte en de Commissie Burger.

De vergaderingen zijn live te volgen. Met de agenda en relevante stukken daarbij. De Gemeenteraad Oegstgeest gebruikt deze videoverslagen – opgedeeld naar agendapunt en spreker – ook als notulering.

Stukken zijn trouwens behalve via de onderstaande links ook te vinden via Raad Digitaal, een app voor IOS. (Test van het embedden van het) videoverslag na de lees verder. Continue reading

Miami Vice Soundtrack

Miami-Vice-2006-poster2De kwaliteit van een film hangt m.i. nauw samen met de soundtrack. Als dat het enige criterium zou zijn, is Miami Vice een topfilm.

Maar goed, volgens IMDB in elk geval een 6,0.

De versie van In the Air tonight geeft een heel nieuwe dimensie en lading aan het nummer van Phil Collins uit de jaren ’80.

De oorspronkelijke serie Miami Vice hoort natuurlijk bij dat decennium.

Continue reading