Monthly Archives: May 2010

Voet-noot

Volgens de Van Dale is een voetnoot:

voet·noot de; v(m) -noten (verklarende) aantekening onder aan een bladzijde.


Dit is niet hetzelfde als een wetenschappelijke referentie.

Een voetnoot in de geschiedenis is volgens Wikipedia: 

De term voetnoot wordt ook wel gebruikt in overdrachtelijke zin. Als iets of iemand ‘een voetnoot in de geschiedenis’ is, dan wordt daarmee bedoeld dat dat feit of die persoon niet van doorslaggevend belang was in de loop van die geschiedenis. Maar de bijdrage van dat iets of iemand was dan wel degelijk het vermelden waard.

Anderen gebruiken de frase ook wel als ‘slechts een voetnoot in de geschiedenis’, wat dan (een vaak op zichzelf betrokken) terughoudendheid of bescheidenheid moet aangeven. Tot slot kan deze variant ook aangeven dat men meent dat het feit of de persoon in kwestie van groter belang geacht had moeten worden, maar dat dat helaas niet bij het grote publiek is overgekomen of blijven hangen.

Wat de betekenis aangaat, gaat dit blog meer over de eerste. Het waarnemen, opmerken en vermelden van vaak kleine dingen door de schrijver. Immers, zelfs de grootste gebeurtenissen uit onze tijd zijn op de lange termijn slechts een regel in een geschiedenisboek, als er dan nog geschiedenisboeken bestaan tenminste. Continue reading